Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www. https://fruitsanddrinks.hu/weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról (láblécben)
https://fruitsanddrinks.hu/  adatvédelmi-nyilatkozat keresztül.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a https://fruitsanddrinks.hu/nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A https://fruitsanddrinks.hu/semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése lenne a Webáruház működésével, rendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan, akkor a következő elérhetőségeken érdeklődhet:
Telefonszám: 06 70-351-0166
E-mail cím: fruit.drinkskft@freemail.hu / info@fruitsanddrinks.hu

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.Fruits&Drinks KFT adatai

 A Webáruházat
https://fruitsanddrinks.hu/ fruits&Drinks KFt üzemelteti.

Fruits&Drinks Kft adatai

Adószám:  26602949-2-43
Cégjegyzékszám:  01-09-334504
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 1151 Budapest Nádor u.28.
Székhely: 1118. Budapest Villányi út 107. mszft.1.
Nyilvántartási száma:  Engedély száma: 6741/2019/B. számon nyilvántartva.1.1 Információk az át nem vett csomagokról. 
Házhozszállítás esetén a termék árát, valamint a házhozszállítás díját a csomag átvételekor az azt kiszállító futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla a csomag átvételekor átadásra kerül az Ön részére.


k
Webáruházunk megrendeléseit a vagy a GML futárszolgálat végzi . A csomagok kézbesítése  munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. PickPack pont esetén az Ön által választott  PickPack nyitvatartási idejében. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat 2 kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy fruitsanddrinks.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. fruitsanddrinks.hu kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, fruitsanddrinks.hu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a fruitsanddrinks.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a fruitsanddrinks.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért fruitsanddrinks.hu nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a fruitsanddrinks.hu.-nak. Ha a fruitsanddrinks.hu jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. fruitsanddrinks.hu és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha fruitsanddrinks.hu törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. fruitsanddrinks.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a fruitsanddrinks.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a fruitsanddrinks.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a fruitsanddrinks.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A fruitsanddrinks.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.fruitsanddrinks.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a fruitsanddrinks.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a fruitsanddrinks.hu adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a fruitsanddrinks.hu külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a fruitsanddrinks.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a info@fruitsanddrinks.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a fruitsanddrinks.hu a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Webáruházban történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. Felhasználó regisztrálni a Webáruház felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően vagy az első rendelés leadása közben tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a fruitsanddrinks.hu részére: Email cím,Jelszó, Vezetéknév, Keresztnév Telefonszám, Cím (város, irányítószám, utca név, házszám, ország) A regisztráció sikeréről a fruitsanddrinks.hu e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. A regisztrált Felhasználónak a későbbi rendelés leadása esetén már csak be kell jelentkeznie a létrehozott regisztrációs fiókba az e-mail cím és a jelszó megadásával és a megrendelés során nem kell újra és újra megadnia adatait. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@fruitsanddrinks.hu.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően info@fruitsanddrinks.hu köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a fruitsanddrinks.hu t. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A képek bizonyos esetekben eltérőek a valós termék képétől. Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A termékek kosárba helyezése még nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy Felhasználó rendelésének automatikus rögzítését, továbbítását. A kosár tartalmának megtekintéséhez a „Fizetés vagy a Megrendelés” menüpontra kell kattintania a Felhasználónak, mely az oldal tetején, jobb oldalon, a kosár ikon alatt található. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a X ikonra gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a a KOSÁR gombra megnyomása után. Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, akkor a kosáron belül, a kosár tartalma alatt megtalálható adatlap (a továbbiakban Megrendelési adatlap) kitöltésével elkezdheti a megrendelési folyamatot. Ha a Felhasználó rendelkezik kuponkóddal vagy bónusszal, akkor itt érvényesíteni, felhasználni tudja a Felhasználó a kupon, bónusz kód megadásával. vagy tovább nézelődhet a Webáruházban, a böngészőjében található vissza gombra kattintva. A Megrendelési adatlapon a Felhasználónak meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 3.1. pontban feltüntetett adatokat, a szállítási módot. A szállítási módtól függően változik a fizetési módok közötti választási lehetőség, mely a szállítási mód mellett kerül feltüntetésre. Ha a Felhasználó olyan szállítási módot választ, ahol, ami mellett több fizetési lehetőség került feltüntetésre, közöttük a Felhasználó a Megrendelési adatlap alján megjelenő lehetőségek közül úgy tud választani, hogy rákattint a fizetési módra, majd a megjelenő felületen az „Elküldöm a megrendelést!” gombra kattintva tudja kiválasztani a kívánt fizetési módot, mellyel egy időben a Felhasználó a megrendelését el is küldi a fruitsanddrinks.hu részére, amely szerződéses ajánlatnak minősül. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) és e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, a rendelési azonosítóról, illetve hogy Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról. A megrendelések állapotát a „Rendeléseim, Korábbi rendelések” menüpont alatt ellenőrizheti a Felhasználó. Ezt a funkciót kizárólag regisztrált Felhasználók vehetik igénybe és a funkció belépés után érhető el. A rendelés állapotáról a fruitsanddrinks.hu e-mailben értesítőt küld. A fruitsanddrinks.hu fenntartja a jogot a már rögzített megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Erre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A fruitsanddrinks.hu nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.3. Kedvezmények, kuponok A kuponok kedvezményeket biztosítanak, melyek által csökkenthető a vásárlás összege. A kuponokhoz különböző promóciók révén lehet hozzájutni. A kuponok felhasználásakor a kupon kódját kell megadni a kosár tartalma alatti kis üres rublikában, majd a „hozzáadás” gombra kattintva automatikusan levonásra kerül a végösszegből a kupon értéke. Az utalvány készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés fruitsanddrinks.hu részére való elküldéséig a Webáruház felületén bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a X ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség (+,_ gombokkal módosítható), rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését az fruitsanddrinks késedelem nélkül, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail fruitsanddrinks.hu részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre fruitsanddrinks.hu és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg fruitsanddrinks.hu tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a fruitsanddrinks.hu részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a fruitsanddrinks.hu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6. Fizetés Fizetési utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék GML futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a rendelés után e-mailben megkapott bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. 

 
3.7. Számla fruitsanddrinks.hu a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt számlát ad.

3.8. Szállítás A Honlapon leadott rendelések kiszállítása – terméktől függően -a GML futárszolgálat igénybevételével történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat GML hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. A csomag aktuális helyzetéről a GML futárszolgálat értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Amennyiben a Felhasználó a nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen, akkor a futárszolgálat másnap újra próbálja a kézbesítést. Második sikertelen kézbesítés után a küldemény a helyi postán átvehető, amiről értesítést hagy a futárszolgálat. A futárszolgálatnak fruitsanddrinks.hu megadja a Felhasználó telefonszámát, így a futár fel tudja venni a Felhasználóval a kapcsolatot kézbesítés előtt, illetve abban az esetben, ha bármi gond lenne a kiszállítással kapcsolatban. Miután a futárszolgálatnak fruitsanddrinks.hu átadja a küldeményét, Felhasználó e-mailben meg fogja kapni a küldeményazonosítót.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a fruitsanddrinks.hu -nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét fruitsanddrinks.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért fruitsanddrinks.hu felelősséget nem vállal!

3.8.1. Szállítási költségek GML futárszolgálattal minden esetben 1050 Ft.

Előre utalás esetén: 840Ft


3.8.2. Szállítási határidő A megrendelések jelentős részének kiszállítása megtörténik 1-2 munkanapon belül. Nagyon fontos, hogy a fruitsanddrinks.hu – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A fruitsanddrinks.hu késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a fruitsanddrinks.hu a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a) a fruitsanddrinks.hu a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

3.9. Személyes átvétel Személyes átvételre nincs lehetőség.

3.10. Termék ára A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 

4. ELLÁLÁSI JOG

A felhasználó az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szerint gyakorolhatja. Továbbá a felhasználó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, azonban a fruitsanddrinks.hu a 14 napon felül még 14 napot vállal bontatlan csomagolás esetén..

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi illetve több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi. Ha a felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)  nyilatkozatát. A felhasználó további részletes információkat talál az elállási jogával kapcsolatban a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ honlapon.

Amennyiben a felhasználó csomagjának összegét előreutalással rendezte és a csomag önhibánkon kívül nem érkezik meg, abban az esetben a szállítás díja – és a visszaszállítás díja – a megrendelőt terheli. A magyar jogszabályok szerint az elállási jog csak kizárólag az átvett csomagok esetében érvényes. Elállási jogot át nem vett csomagok esetében nem tudunk biztosítani. Amennyiben a felhasználó a rendelését szállítás előtt visszamondja a vételár és a postaköltség összegét térítésmentesen utaljuk vissza a felhasználó számlaszámára. 

Az elállás joghatásai

Ha a felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a fruitsanddrinks visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a felhasználó a fruitsanddrinks.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a fruitsanddrinks.hu, kivéve, ha a felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a fruitsanddrinks.hu, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A felhasználó köteles a fruitsanddrinks.hu számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a felhasználó viseli. A felhasználót ezenfelül az elállással kapcsolatban egyéb költség nem terheli. A fruitsanddrinks.hu azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a felhasználó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl üdítő nektár termékek). Az ilyen termékek visszavétele a fruitsanddrinks.hu -tól nem várható el akkor, ha a felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a felhasználót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

5. SZAVATOSSÁG

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a fruitsanddrinks.hu .-nak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

5.1. Kellékszavatosság 
Felhasználó a fruitsanddrinks.hu hibás teljesítése esetén a fruitsanddrinks.hu szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 14 napos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 14 napos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.  a fruitsanddrinks.hu.-val  Felhasználó közvetlenül a fruitsanddrinks.hu –val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a fruitsanddrinks.hu –tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a fruitsanddrinks.hu csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a fruitsanddrinks.hu bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.  Felhasználó termékszavatossági igényét az termék  gyártójával vagy forgalmazójával (fruitsanddrinks.hu) szemben gyakorolhatja.  A gyártó, forgalmazó (fruitsanddrinks.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  A gyártónak, forgalmazónak (fruitsanddrinks.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  5.3. Jótállás  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 5.1 és a 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, A vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy kinek a felróható magatartásának következménye a termék hibás volta. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat következménye, fruitsanddrinks.hu nem köteles a jótállási igény teljesítésére az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése  Szavatossági és jótállási igényeit Felhasználó érvényesítheti: Cím: fruitsanddrinks.hu 1118, Budapest, Villányi út 107. mszft 1 E-mail: info@fruitsanddrinks.hu.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

6.1.Panaszügyintézés helye, ideje, módja  Felhasználó a termékkel vagy a fruitsanddrinks.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:  Levelezési cím: Fruits&Drinks Kft 1118  Budapest Villányi Út 107. mszft 1. Telefonszám: 06 70-351-0166  E-mail cím: info@fruitsanddrinks.hu. fruitsanddrinks.hu a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a fruitsanddrinks.hu. vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.  Minden egyéb esetben a fruitsanddrinks.hu az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. fruitsanddrinks.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.  A panasz elutasítása esetén fruitsanddrinks.hu.az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  Amennyiben fruitsanddrinks.hu.és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita fruitsanddrinks.hu.-val való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:  – Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál – Békéltető testület eljárásának kezdeményezése – Bírósági eljárás kezdeményezése – Online vitarendezési platformon keresztüli jogvita indítása: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/event=main.home.show&lng=HU 
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

fruitsanddrinks.hu.jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a fruitsanddrinks.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a fruitsanddrinks.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
 

9. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

A jelen ÁSZF-re, annak tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók. A felek elfogadják a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

A fruitsanddrinks.hu -ra nem vonatkozik semmilyen speciális, kötelezően alkalmazandó peren kívüli panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus (a békéltető testület eljárásán kívül) sem jogszabály, sem a fruitsanddrinks.hu döntése alapján. Jogvita esetén a felhasználó az illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testülethez fordulás és a békéltető testület eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37/A. § bekezdése tartalmazza részletesen.

Panaszával az alábbi békéltető testülethez fordulhat:
HOGY JUTOK EL SZEMÉLYESEN A BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ?

56-os villamos Krisztina tér, Dózsa György téri megállók
5, 16, 105, 178-as autóbusz Krisztina tér, Dózsa György téri megállók

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.02.04.